Αρχική Ν. Αρκαδίας Εκδήλωση για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και...

Εκδήλωση για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα, σεμινάριο για βασικά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπροσώπων συλλογικών φορέων μικρομεσαίων και ιδίως μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και εργοδοτών και εργαζομένων στον ίδιο χώρο.

Η δράση αυτή αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας στην προσπάθεια στήριξης των μικρομεσαίων και ιδίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών που απειλούν όλους όσοι εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές.

Εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Ελληνικής Πολιτείας για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προαγωγή των θεμάτων ΑΥΕ, όπως καταγράφονται στο επίσημο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής 2010-2013 για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Την εκδήλωση, οργανώνουν από κοινού, με την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την ευγενική υποστήριξη και φιλοξενία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ο Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα ΑΥΕ της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας και το Επιμελητήριο Αρκαδίας, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas. Σημειώνεται ότι το δίκτυο αυτό αποτελεί τον εθνικό κλάδο του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου και είναι μια κοινοπραξία 12 φορέων οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς).

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μια ακόμα δράση στο πλαίσιο των όσων απορρέουν από το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2011, μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και του Enterprise Europe Network-Hellas.
Στο κείμενο αυτό, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εκδηλώνουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων προκειμένου να προωθηθεί και να υποστηριχτεί σε εθνικό επίπεδο η πρωτοβουλία για την αποτελεσματικότερη προαγωγή των θεμάτων ΑΥΕ στον τομέα των μικρομεσαίων, και ιδίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

H Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως επιτελικής αρχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) στην χώρα μας, με την συνεχή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work) και σε στενή συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas και τα μέλη του, έχουν αναλάβει τα τελευταία τρία χρόνια την οργάνωση όλων αυτών των δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων στον χώρο των μικρομεσαίων και ιδίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, για τα βασικά θέματα ΑΥΕ.

Τέλος, οι δράσεις αυτές εντάσσονται τόσο στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που υλοποιούνται σε όλη την Ευρώπη κάθε Οκτώβριο και οργανώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA και το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, όσο και στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που υλοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο και οργανώνονται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network και τους εθνικούς κλάδους του.

Προηγούμενο άρθροΚέντρο δια βίου μάθησης στο Δήμο Τρίπολης
Επόμενο άρθροΚαταγγελία της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α για τον θάνατο του Αφγανού στο Κέντρο κράτησης