Αρχική Ν. Κορινθίας Ο Σχίνος μπορεί και πίνει νερό απο τις βρύσες του πλέον!

Ο Σχίνος μπορεί και πίνει νερό απο τις βρύσες του πλέον!

Το παρεχόμενο νερό του υδροδικτύου στις οικίες και στα καταστήματα του οικισμού Σχίνου του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων τα οποία υδρεύονται από τις δύο Δεξαμενές (Κεντρική και Καλυβιών) του Σχίνου, προέρχεται αποκλειστικά από τις τρεις πηγές πόσιμου νερού της περιοχής (Σερβέση, Μπελούσι και Βαρυκόκκα) και περιστασιακά από τη δημοτική γεώτρηση Γ-Α Σχίνου που βρίσκεται στην Κεντρική Δεξαμενή, η οποία τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση αύξησης της κατανάλωσης κατά τα σαββατοκύριακα και παρέχει επίσης πόσιμο νερό.
Καμία άλλη γεώτρηση της περιοχής δεν χρησιμοποιείται πλέον στο υδροδίκτυο.
Συνεπώς το παρεχόμενο νερό πληροί όλους τους όρους της σχετικής νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
(ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε) και είναι κατάλληλο για πόση και οποιαδήποτε άλλη χρήση.