Αρχική Ν. Αρκαδίας Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου ο Π. Βαλασόπουλος

Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου ο Π. Βαλασόπουλος

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση τον Ν.4025/2011 απαίτησε την οργάνωση δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλες τις Μονάδες Υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά στα πλαίσια των Βέλτιστων Διεθνών Πρακτικών καθώς η έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου μέχρι τότε ήταν άγνωστη. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγχου στην οποία είναι και μέλος κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές μηνιαίες εκθέσεις ελέγχου.

Παρόλα αυτά η εφαρμογή του Ν. 4025/2011 περί Εσωτερικού Ελέγχου αντιμετωπίζει στην πράξη αρκετά προβλήματα καθώς βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας περιορίζεται σημαντικά τόσο η ανεξαρτησία του ελεγκτή όσο και το εύρος της εργασίας του. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής αναφέρεται στον Διοικητή της Μονάδας Υγείας και συμμετέχει μαζί με ένα εκτελεστικό και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην σχετική Επιτροπή Ελέγχου. Το γεγονός αυτό, πρακτικά δεν επιτρέπει στον Εσωτερικό Ελεγκτή να ελέγχει την νομιμότητα των ενεργειών του ίδιου του Διοικητή. Επίσης αν και ο N. 4025/2011 έχει προβλέψει την συμμόρφωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας, δεν καθορίζει τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτός, γεγονός που δημιουργεί ανομοιομορφίες στην άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας.

Με βάση τα ανωτέρω προβλήματα που έχουν αναφερθεί, ο Υπουργός Υγείας συγκρότησε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου για την εποπτεία και αποτίμηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες υγείας και στους Εποπτευόμενους Φορείς η οποία αποτελείται από τους κάτωθι.

α. Βαλασόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Οικονομολόγο, ως Πρόεδρο, με μεγάλη εμπειρία σε Ανώνυμες Εταιρίες τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα.

β. Κοματά Θεόδωρο του Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

γ. Γιαννόπουλο Παναγιώτη του Αποστόλου, Οικονομολόγο, ειδικό σε θέματα ελέγχου, πρώην εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (CICA)

Η επιτροπή αυτή θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση του έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών, θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα έχει τη δυνατότητα διενέργειας ειδικών ελέγχων κατά παραγγελία από το Υπουργείο.

Διαβάστε εδώ: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17457 το πλήρως κείμενο της απόφασης και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Προηγούμενο άρθροΤο «αόρατο» stop της Γεωργίου Παπανδρέου
Επόμενο άρθροΣυγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Βασιλείου από το Ε.Κ.Α