Αρχική Ν. Κορινθίας Επιστολή για τις προσφορές απο τους εμπόρους του Κιάτου

Επιστολή για τις προσφορές απο τους εμπόρους του Κιάτου

«Ο νέος νόμος 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» επιφέρει αλλαγές και στο καθεστώς των προσφορών.

Πλέον οι προσφορές θα ανακοινώνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση θα πρέπει να αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς. Την ίδια ανακοίνωση υποχρεούται ο υπεύθυνος του καταστήματος, να αναρτήσει και την ιστοσελίδα του καταστήματος στο διαδίκτυο, εφόσον διαθέτει.

Η επιχείρηση συμπληρώνει το Έντυπο 1: Δήλωση Προσφορών καθώς και το Έντυπο 2: Λίστα προσφερόμενων Προϊόντων και τα καταθέτει στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο.
Ο Εμπορικός Σύλλογος εκδίδει το Έντυπο 3: Βεβαίωση Ανακοίνωσης Προσφορών, την οποία χορηγεί στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση επισυνάπτοντας τη λίστα των προσφερόμενων προϊόντων.
Είτε ο Εμπορικός Σύλλογος, είτε η επιχείρηση, ανακοινώνουν ηλεκτρονικά πλέον την αναγγελία προσφορών (έντυπο 3 και έντυπο 2) στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο email: prosfores@e-prices.gr
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Παρατηρητηρίου Τιμών είναι τα εξής: 2103893106 (τηλ) και 2103815314 (fax)».