Αρχική Χωρίς κατηγορία Ψάχνουν οικόπεδο 10 στρεμμάτων στον Ισθμό για μονάδα κομποστοποίησης

Ψάχνουν οικόπεδο 10 στρεμμάτων στον Ισθμό για μονάδα κομποστοποίησης

Εγκρίθηκε η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αντικείμενο την εκχώρηση στο Δήμο Κορινθίων της Υλοποίησης Πιλοτικού Έργου Διαχείρισης Οργανικών Βιο-αποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων. Ειδικότερα προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας στην περιοχή της Βιομηχανικής ζώνης Κορίνθου, όπως αυτή έχει εγκριθεί και θεσμοθετηθεί με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Ηδη η Οικονομική Επιτροπή έχει προχωρήσει σε διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου έκτασης 10 στρεμμάτων.

Το όλο έργο αφορά στην υλοποίηση έργου οδηγού ξεχωριστής διαχείρισης των οργανικών στερεών απορριμμάτων για ένα τμήμα των δημοτικών στερεών αποβλήτων (διαλογή στην πηγή, συλλογή και επεξεργασία των οργανικών βιο-αποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων με παραγωγή ελαφρού βιο-λιπάσματος), που στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει στη συνολική εκτροπή του κλάσματος αυτού , με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των ποσοτήτων των υπολειμμάτων προς τελική διάθεση.

Ο Φάκελος του έργου θα υποβληθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ, προς ένταξη στο Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πρόσκληση 4.10 στον άξονα προτεραιότητας 4 και κωδικού θεματικής προτεραιότητας 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την 4.10α.