Αρχική Ν. Αρκαδίας Ο Διευθυντής της Πολεοδομίας Τρίπολης εξηγεί γιατί ψήφισε παράταση – αναθεώρηση στο...

Ο Διευθυντής της Πολεοδομίας Τρίπολης εξηγεί γιατί ψήφισε παράταση – αναθεώρηση στο “Κουμπίλα – Λουλούδι”

O κ.Λιτρίβης, Διευθυντής της πολεοοδμίας Τρίπολης και μέλος της οικονομικής επιτροπής Πελοποννήσου ( έδωσε μάχη για να περάσει χθες απο την επιτροπή η παράταση με αναθεώρηση για την Κοινοπραξία ΗΛΙΟΧΩΡΑ – ΚΑΣΤΑΤ) σε συνέντευξη που παραχώρησε για το θέμα Κουμπίλα-Λουλούδι ανέφερε: ‘’Ήρθε όντως σαν θέμα στην οικονομική επιτροπή, η χορήγηση παράτασης προς την εταιρεία που κατασκευάζει το κουμπίλα-λουλούδι. Το αίτημα της ήταν βάσιμο. Εστιαζόταν σε δύο βασικά σημεία. Το ένα είναι πως λόγο της αστοχίας που υπήρχε θα χρειαζόταν χρόνος προκειμένου να απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα και το δεύτερο είναι πως εκκρεμούσε ένας ανακαιφαλαιωτικός πίνακας, απαραίτητο στοιχείο το οποίο δικαιολογεί παράταση, καθώς χωρις την έγκριση αυτού δεν μπορεί να γίνει καμία εργασία. Οι πιθανές εκδοχές μόλις χορηγείται παράταση είναι με αναθεώρηση ή χωρίς. Εγώ εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας που έλεγε να γίνει με αναθεώρηση. Όσον αφορά την ρήτρα είναι καθαρά στην διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας. Εάν η υπηρεσία κρίνει στην πορεία πως πρέπει να πέσει ποινική ρήτρα, θα το κάνει.