Αρχική Χωρίς κατηγορία Συλλογική δράση για την απασχόληση στην Κορινθία

Συλλογική δράση για την απασχόληση στην Κορινθία

«Συλλογική Τοπική δράση» για την απασχόληση στην Κορινθία θα πραγματοποιηθεί, με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου να προσκαλεί τον κόσμο σε μια σειρά ημερίδων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην πληροφόρηση των ανέργων και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέων της ευρύτερης περιοχής.
Τις ημερίδες μπορούν να παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ για το 2012 ενώ το ατομικό και το αντικειμενικό τους εισόδημα από τις λοιπές πηγές δεν ξεπερνά τις 9.000 ευρώ. Ακόμα επισημαίνει πως δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε κάθε κατηγορία τα όρια του εισοδήματος. Ακόμα σε νέους επιστήμονες που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών καθώς έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα.
Ακόμα το έργο περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών που εντάσσονται πρώτον στην δικτύωση των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και στη δικτύωση των επιχειρήσεων της Κορινθίας με τους ωφελούμενους του έργου ώστε να βρουν μια απασχόληση. Ακόμα θα πάρουν μέρος σε ενέργειες ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την υλοποίηση του έργου και για τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Επίσης θα υπάρξουν έξι στοχευμένα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ωφελουμένους που θα ενταχθούν στο έργο τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μέσω της πληροφόρησης, της συμβουλευτικής και της υποστήριξης θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη σε εύρος θεμάτων που εκτείνονται από την επαγγελματική συμβουλευτική μέχρι την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη.
Σημειώνουμε πως το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 130 ωρών και επιδοτείται με 5 ευρώ την ώρα. Από την υλοποίηση του έργου θα ωφεληθούν 140 άτομα, από τα οποία οι 80 θα προωθηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα όπως (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης) 20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων) και άλλοι 20 θα κατευθυνθούν προς την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που θα απασχοληθούν σε αυτές. Ακόμα θα ωφεληθούν άλλα 20 άτομα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Αγρότες με χαμηλό εισόδημα που επιδιώκουν ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί
Νέοι επιστήμονες που επιδιώκουν ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί