Αρχική Ν. Αρκαδίας Τρίπολη: ο da vinci εκπαιδεύει τους δημοτικούς υπαλλήλους

Τρίπολη: ο da vinci εκπαιδεύει τους δημοτικούς υπαλλήλους

Ξεκινά από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου η υλοποίηση Εκπαιδευτικού προγράμματος σύμφωνα με αριθμό Σύμβασης Επιχορήγησης 2013-1-GR LEO 02-14985 για το σχέδιο κινητικότητας με τον τίτλο «Βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον Τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη» στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του σχεδίου προς επιχορήγηση είναι ύψους 27.997,50ευρώ. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στην Κύπρο και έχει στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις αναφορικά με την Επικοινωνία, τη Διαχείριση Χρόνου, την Ποιοτική Εξυπηρέτηση του Κοινού, τις Διαπραγματεύσεις και την Ομαδική Εργασία για αποτελεσματικότερη επιτέλεση της εργασίας τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν καλές πρακτικές από επιλεγμένους Δήμους της Κύπρου.
Η υλοποίηση του προγράμματος, θα έχει για το Δήμο πολλαπλά οφέλη. Οι συμμετέχοντες θα καταστούν πολλαπλασιαστές της γνώσης αυτής στο σύνολο του Δήμου, θα συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αναμόρφωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα διοίκησης που προτείνονται στην Εθνική Νομοθεσία. Η ενέργεια λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στην προσπάθεια αναβάθμισης των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου και της αποδοτικότητας των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci που αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέρει στους καταρτιζόμενους μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία σε μια ξένη χώρα. Τους προσφέρεται η δυνατότητα ν’ αποκτήσουν νέες ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες συμβάλλοντας στην δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. Η δράση Κινητικότητα του προγράμματος LdV αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης ή/και τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς εργασίας. Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον με έναν φορέα οργανισμό του εξωτερικού, ο οποίος θα λειτουργήσει ως φορέας υποδοχής.
Η δράση της Κινητικότητας καλύπτει τρεις ομάδες – στόχους και συγκεκριμένα έχει ως σκοπό την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των ατόμων σε Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Initial Vocational Training-ΙVT), σε Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (People in Labour Market-PLM) καθώς και Επαγγελματιών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational Educational Training for Professionals-VETPRO).

Κινητικότητα ατόμων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ( PLM – People in the Labour Market), που απευθύνεται σε ανέργους, εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και γενικότερα άτομα τα οποία αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού. Οι φορείς, που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τοποθέτηση ατόμων με αυτά τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά σε έναν άλλο φορέα μιας ευρωπαϊκής χώρας για σκοπούς βελτίωσης επαγγελματικών ικανοτήτων και εμπειρίας είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιχειρήσεις, Εταιρείες, Ερευνητικά Κέντρα, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.α. Διάρκεια περιόδου κατάρτισης PLM : 2-26 εβδομάδες

Προηγούμενο άρθροΣτις 12 η συνέντευξη Τατούλη για τα απορρίμματα
Επόμενο άρθροΜουντζούρωσαν ξανά το Πανεπιστήμιο στην Κόρινθο