Αρχική Ν. Κορινθίας Νέοι «πράσινοι» δρόμοι από την ECORAP στην έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2013»

Νέοι «πράσινοι» δρόμοι από την ECORAP στην έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2013»

Νέους «πράσινους δρόμους» άνοιξε ο όμιλος εταιριών της οικογένειας Ρψωματιώτη, με την συμμετοχή του στην 5Η πανελλήνια γενική έκθεση του επιμελητηρίου της Κορινθίας «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2013».
Το περίπτερο 14 «αποκάλυψε» στους χιλιάδες επισκέπτες αλλά και τους ίδιους τους εκθέτες πρωτοπόρες κινήσεις του ομίλου οι οποίες δίνουν προοπτική στον τομέα όχι μόνο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της έρευνας.
Οι επισκέπτες στάθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερο του ομίλου, ενημερώθηκαν για το Κέντρο Διαλογής Ανακύκλωσης Υπολειμμάτων (ΚΔΑΥ) το οποίο εδρεύει στο Μπολάτι , για την διαδικασία της κομποστοποίησης και τα οφέλη της αλλά και για το «πράσινο σημείο», το χώρο αλλαγής όλων των ρευμάτων ανακύκλωσης.
Την έκπληξή τους προκάλεσαν οι νέες δράσεις του ομίλου Ραψωματιώτη η επένδυση στην έρευνα και την επικοινωνία.
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:
* Το Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ο όμιλος υλοποιεί στην κατεύθυνση της πλήρους αξιοποίησης των αποβλήτων και των υπολειμμάτων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σε τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συγκεκριμένη δράση που έχει ως στόχο την έρευνα και ανάπτυξη ‘νέων’ και καινοτόμων προϊόντων από την επεξεργασία αποβλήτων από την λειτουργία του ΚΔΑΥ και την μονάδα κομποστοποίησης, ,χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο ‘Διαχείριση των υπολειμμάτων ανακύκλωσης προς δημιουργία δομικού υλικού’. Το εν λόγω έργο εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’, Δράση: ‘Ενίσχυση της Απασχόλησης των Ερευνητών σε Επιχειρήσεις’, είναι διετούς διάρκειας και ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2013 με τη συμμετοχή δύο ερευνητών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης σε ζητήματα ανάπτυξης περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ορθολογικής – ολοκληρωμένης διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
*Το Κεν.Π.Π.Ε (Κέντρο Προβολής – προώθησης- Επικοινωνίας με κύριο αντικείμενο την στήριξη Δήμων, Φορέων, Συλλόγων, ομάδων πολιτών , επιχειρήσεων στον τομέα της προβολής , της ενημέρωσης, της επικοινωνίας καθώς και την ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα
*Το ECO Radio, τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος εκπέμπει στο τρίπτυχο περιβάλλον – πολιτισμός – επιχειρηματικότητα

Ο Όμιλος εταιρειών των αδελφών Παναγιώτη και Δημήτρη Ραψωματιώτη στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει ένα δίκτυο επιχειρήσεων που αποσκοπούν στο συνδυασμό παροχής υπηρεσιών και εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών – τεχνολογιών για την αξιοποίηση του συνόλου των επιμέρους ρευμάτων που συνθέτουν τα ΑΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλουν στη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αειφόρου διαχείρισης ‘πρώτων υλών’ με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα (ανάπτυξη θέσεων εργασίας, επίτευξη εθνικών στόχων).
Η παρουσία του Ομίλου στην έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2013» αποσκοπούσε στην ενημέρωση πολιτών, φορέων, επιχειρήσεων οι οποίοι για τους αδερφούς Ραψωματιώτη είναι βασικοί πυλώνες επιτυχίας στους στόχους που έχουν τεθεί. Με την αυλαία της έκθεσης το βράδυ της Κυριακής κοινή παραδοχή αποτέλεσε η σκέψη πως «το στοίχημα κερδήθηκε».
Ο όμιλος «έκλεψε», με τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες δράσεις του, τις εντυπώσεις βάζοντας γερά θεμέλια για τα επόμενα βήματα στους « νέους πρασίνους δρόμους» που ο ίδιος άνοιξε και για την Κορινθία αλλά και για την Πελοπόννησο.