Αρχική Ν. Αργολίδος Δήμος Ναυπλίου με βηματισμό σημειωτόν

Δήμος Ναυπλίου με βηματισμό σημειωτόν

Παίρνοντας αφορμή δηλώσεις που άκουσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του δημάρχου Ναυπλιέων κ. Κωστούρου στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το πώς
θα αντιδράσει ο δήμος στην προοπτική πουλήματος των οικοπέδων, σκέφτηκα πως αυτός ο δήμος προχωρά με βηματισμό χελώνας ή καλύτερα είναι μόνιμα σε βηματισμό
σημειωτόν. Κατέθεσε την άποψη ότι για να αποφύγουμε την εκποίηση του οικοπέδου στον Αγ Αναστάσιο θα πρέπει να εξεταστεί η αλλαγή της χρήσης του οικοδομικού τετραγώ-
νου. Η τροποποίηση του σχεδίου πόλης, αφού περάσει από το δημοτικό συμβούλιο και νομοθετηθεί, θα κάνει τη ζωή δύσκολη σ΄ αυτούς που θα θελήσουν να προχωρήσουν
σε π ώληση ή σ ε α γορά. Σ ωστή πρόταση αλλά… Μάρτιος του 2007. Έξι μόλις χρόνια πριν, η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ κατέθεσε στο δήμο Ναυπλίου πρόταση για τη χωροθέτηση συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων στο οικοδομικό τετράγωνο των οικοπέδων του δημόσιου γύρω από τον Αγ. Αναστάσιο. Η συζήτηση έγινε με αφορμή ανακοίνωση της ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ με τίτλο «Όχι στο κτίσιμο της
ανατολικής παραλίας. Η κατασκευή του λιμεναρχείου στην ανατολική παραλία υποβαθμίζει την πόλη μας».

Η πρόταση αφορούσε την αλλαγή του σχεδίου πόλης και τη χωροθέτηση στα οικόπεδα χώρων για κτήρια εξυπηρέτησης δημοσίων αναγκών και χώρων συνεδριακού
κέντρου, ενσωματωμένων στο προτεινόμενο κτηριακό συγκρότημα. Κατηγορία χρήσης «κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και διοίκηση». Η πρόταση έγινε δεκτή και περιμέναμε το δήμο Ναυπλίου να προχω-
ρήσει στην υλοποίηση της απόφασης. Πέρασαν μόνο έξι χρόνια και ο Δήμος υποβάλει την ίδια (μάλλον παρόμοια) πρόταση. Αλλά τώρα είμαστε πια με το μαχαίρι στο λαιμό.
Στα τέλη του ίδιου χρόνου, στο μακρινό πλέον 2007, στο πλαίσιο των συζητήσεων για το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό (Γ.Π.Σ.) τη πόλης του Ναυπλίου, επαναφέραμε
το θέμα μαζί με τις συνολικές προτάσεις μας. Από όλα όσα αναφέραμε, το μοναδικό που έγινε αποδεκτό από το μελετητή (μην ρωτήσετε ποιος, ένας είναι ο μελετητής στην
πόλη μας) ήταν η χωροθέτηση χώρου απολύτου προστασίας (βιότοπου) της ζώνης του παραλιακού μετώπου, από τη σημερινή Περιφερειακή Διοίκηση μέχρι το ρέμα
Ραμαντάνι. Η μελέτη έχει κατατεθεί στο Δήμο στο πλαίσιο της Β1 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και έχει πάρει την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Σε
αυτή την περιοχή της απόλυτης προστασίας, όπως την έχει προτείνει το Γ.Π.Σ., θέλουν να πουλήσουν οικόπεδο. Για την ιστορία όμως… Δίπλα από τα οικόπεδα του
Αγ. Αναστασίου έχει γίνει παραχώρηση οικοπέδου (με χρονικό όριο υλοποίησης του έργου και με συγκεκριμένο οικονομικό αντίτιμο) για να κατασκευαστεί το συνεδριακό κέντρο
της πόλης. Ανατέθηκε στον έναν και μοναδικό μελετητή της πόλης. Ο «σωστός» μελετητής για να αυξήσει τον προϋπολογισμό του έργου, άρα και την αμοιβή της μελέτης,
αύξησε το ύψος του κτηρίου και σχεδίασε υπόγεια παρκινγκ (στο βάλτο) καθώς δε θεώρησε επαρκή τα πάρκινγκ στην παραλιακή ζώνη. Το θέμα ήλθε στο δημοτικό συμ-
βούλιο, όπου η πλειοψηφία αποφάσισε την αλλαγή των όρων δόμησης και του ύψους των κτηρίων στην περιοχή (σήμερα μπορεί και να έχουμε μεγαλύτερο συντελε-
στή και τα οικόπεδα που πρόκειται να εκποιηθούν). Για να ευλογήσουμε τα γένια μας: Η μόνη που δεν ψήφισε τα παραπάνω ήταν η Πρωτοβουλία Δημοτών Ναυπλίου. Εκείνη την περίοδο,
δήμαρχος της πόλης του Ναυπλίου ήταν ο κ. Τσούρνος. Α ς σ ημειώσουμε απλά ότι το οικόπεδο από την στιγμή που δεν κατασκευάστηκε το συνεδριακό κέντρο δεν μας
ανήκει και πρέπει να δούμε τώρα πώς θα το διεκδικήσουμε. Τα οικόπεδα γύρω από τον Αγ. Αναστάσιο χρόνια «ψιθύριζαν» ότι πάνε για πούλημα. Άρχισαν όμως
να «φωνάζουν» όταν πουλήθηκε το άλλο δημόσιο κτήμα δίπλα στο γήπεδο και στο κολυμβητήριο, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά το αθλητικό κέντρο. Όταν μια δημοτική αρχή δεν «ακούει» και δεν έχει
ξεκάθαρη πρόταση για το μέλλον της πόλης, θα δείχνει κάθε φορά την έκπληξή της για αναμενόμενα γεγονότα. Δύσκολα με τέτοιες πολιτικές να κερδηθεί τ ο σ τοίχημα γ ια τ ο ανθρώπινο, βιώσιμο μέλλον της πόλης. Μπάμπης Αντωνιάδης Συμμέτοχος (;) στην ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ