Αρχική Ν. Κορινθίας Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου (22-09-2013)

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου (22-09-2013)

Την Δευτέρα το απόγευμα, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2013, υπό την προεδρία του Νικολάου Σταυρέλη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου, όπου ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις
μεταξύ των οποίων ήσαν οι εξής :
Α-Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου αποδέχθηκε ομόφωνα με ικανοποίηση τ ην δωρεά του Γεωργίου και της Αικατερίνης Κονδύλη , οι οποίοι με
δικά τους χρήματα έχουν κατασκευάσει ένα κτίριο το οποίο επιθυμούν να δωρίσουν στο Δήμο Κορινθίων, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο κοινωνικών δραστηριοτήτων και ΚΑΠΗ στην Αρχαία Κόρινθο. Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο ευχαριστεί το ζεύγος Κονδύλη γιατί με την πράξη τους αυτή, ικανοποιείται δημιουργικά η επιθυμία τους, επιλύεται το πρόβλημα στέγασης για κοινωνικές δραστηριό-
τητες και Κ ΑΠΗ σ την Α ρχαία Κόρινθο, ε νισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς των συμπολιτών μας και δίνει διέξοδο στους συνδημότες μας
για κοινωνική δράση. Η προσφορά αυτή είναι κατά σειρά η δεύτερη, μετά τη δωρεά του ζεύγους Κονδύλη ενός σύγχρονου κτιρίου που ήδη
στεγάζει το διθέσιο νηπιαγωγείο της Αρχαίας Κορίνθου, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη τους όχι μόνο για τη νέα γενιά αλλά
και για την Τρίτη ηλικία, δημιουργώντας έτσι ένα «προοίμιο» και για άλλους συμπολίτες μας που επιθυμούν και έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν στα κοινά.
Β- Με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας των ορεινών περιοχών του Δήμου μας, αφού ο πρωτογενής
τομέας α ποτελεί β ασικό μ οχλό ο ικονομικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο:
1)-Αποδέχθηκε κατ΄ αρχάς το αίτημα του Συλλόγου Αγίου Ιωάννη για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου στη περιοχή Μάλι-Νταρδιζα.
2)-Υιοθέτησε το αίτημα των Τοπικών Συμβουλίων Αγιονορίου-Στεφανίου-Κλένιας για δημιουργία
Κτηνοτροφικού Πάρκου στην περιοχή, όπως άλλωστε έχει επιβεβαιώσει τούτο και ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης.
-3) Συμφώνησε να εκπονηθεί μελέτη από τις Υπηρεσίες του Δήμου για το Κτηνοτροφικό Πάρκο σ τον Άγιο Ιωάννη με την διεύρυνση επέκτα-
σης στον ορεινό όγκο Αγγελοκάστρου, Στεφανίου, Αγιονορίου, Κλένιας